Tomice 2020

Místo konání: Tomice
Datum: 18.07.2020
Prezence: 9:30 – 10:20
Nástup družstev:
Start: 11:00
Rezervace: Zde
Odkazy: