Daměnice 2023

Místo konání: Daměnice (BNL+THL)
Datum: 01.07.2023
Prezence: 11:30 – 12:30
Nástup družstev: 12:45
Start: 13:00
Rezervace: Zde
Odkazy: