Daměnice 2023

Místo konání: Daměnice (BNL+THL)
Datum: 01.07.2023
Prezence: 9:30 – 10:30
Nástup družstev: 10:45
Start: 11:00
Rezervace: Zde
Odkazy: