Daměnice 2024

Místo konání: Daměnice (BNL+THL)
Datum: 29.06.2024
Prezence: 11:30 – 12:30
Nástup družstev: 12:45
Start: 13:00
Rezervace: Zde
Odkazy: