Jankov 2020

Místo konání: Jankov
Datum: 15.08.2020
Prezence: 19:00 – 20:15
Nástup družstev:
Start: 20:30
Rezervace: Zde
Odkazy: