Miřetice 2023

Rezervace na soutěž v Miřeticích bude probíhat pomocí rezervace na serveru FIRESPORT.EU.

Místo konání: Miřetice (BNL+EXČR)
Datum: 06.08.2023
Prezence: 7:30 – 9:00
Nástup družstev: 9:15
Start: 9:30
Rezervace: Zde
Odkazy: