Jankov 2021

Místo konání: Jankov (noční)
Datum: 14.08.2021
Prezence: 19:00 – 20:00
Nástup družstev: 20:15
Start: 20:30
Rezervace: Zde
Odkazy: