Aktuality

Co je BNL?

Benešovská hasičská liga (BNL) vznikala v dobách, kdy v jiných oblastech měly podobné hasičské soutěže již několikaletou tradici. I to byl možná jeden z impulzů pro pořadatele místních soutěží, aby zkusili podobný seriál s jednotnými pravidly uspořádat na našem okrese. Nultý ročník se konal v roce 2008 a tak se začala psát dnes již třináctiletá historie tohoto hasičského maratonu.

Liga si postupně našla své skalní příznivce a nejeden tým se objevuje ve výsledkových listinách od samých počátků. Mezi pravidelnými účastníky se postupně objevovaly i týmy ze sousedních okresů a krajů a díky spolupráci s nimi se pak BNL objevila i na závodištích mimo náš okres. Z letmého nahlédnutí do historických tabulek je znát, že liga rostla nejen počtem soutěží, ale rozrůstají se i řady těch, kteří chtějí poměřit své síly s proslulými soupeři. A právě nové tváře, které se každým rokem objevují v řadách nastoupených družstev, nám dávají záruku toho, že tradice založená několika nadšenci na počátku milénia bude mít své pokračovatele i v letech následujících.

Nová pravidla

Pravidla pro závodníky si můžete stáhnout zde:

Ahoj všichni,

Nová sezona se nám nezadržitelně blíží, a tak je nejvyšší čas představit změny, které nás letos na Benešovské hasičské lize čekají. Rada BNL během jara připravila zcela nová pravidla. V první řadě se omlouváme za poměrně opožděné zveřejnění, ale příprava pravidel bohužel trvala poněkud déle, než jsme očekávali. Než se pustíte do jejich čtení, máme pro vás pár řádků, na kterých se pokusíme vám nová pravidla trochu přiblížit.

Pravidla jsou nově rozdělena do 4 samostatných částí:

  • Část A: Úvodní ustanovení a pojmy
  • Část B: Organizační struktura
  • Část C: Pravidla pro pořadatele
  • Část D: Pravidla pro závodníky

První část obsahuje zejména seznam pojmů, které se v pravidlech opakují. Slouží tak jen jako vazba mezi jednotlivými častmi. Druhá část je určena pouze pro ty z vás, které by zajímalo vnitřní fungování Benešovské hasičské ligy. Třetí část pravidel je pak určena pro stávající či budoucí pořadatele soutěží v rámci BNL.

Při tvorbě pravidel jsme brali ohled hlavně na to, aby co nejvíce pravidel, která se týkají závodníků, bylo obsaženo v jedné části. Vás – závodníky – tedy bude zajímat především poslední (čtvrtá) část pravidel. Zde najdete všechna pravidla týkající se závodníků, složení týmů, technických požadavků na vybavení družstva, provedení útoku, ale také následného hodnocení útoků a možnosti podání protestů. Níže můžete stáhnout právě tuto část pravidel. Kompletní soubor pravidel najdete v sekci Ke stažení.

Novinky v pravidlech

Přestože znění značné části pravidel je upravené nebo úplně nové, jedná se většinou pouze o upřesnění původních pravidel. V jiných ohledech jsou upřesněny situace, ve kterých v minulosti často docházelo ke zmatkům. Většina pravidel tak může znamenat změnu pouze v některých krajních situacích. V pravidlech je ale přecejen několik změn, které mohou mít vliv na průběh soutěže. Takové změny jsou v pravidlech zvýrazněné zelenou barvou. Některé změny blíže popíšeme níže.

Bodování

Pro letošní sezonu bude upraveno bodování v kategorii žen. Nově bude za první místo udělováno 15 bodů. Celkově se bude za každou soutěž bodovat 9 družstev žen. V kategorii mužů zůstává bodovací systém zachovaný.

Zrušení kategorie PS 12

Když jsme v roce 2018 zakládali kategorii PS 12, bylo jejím cílem přilákat nová začínající družstva, která zatím nemají silnější stroje jako většina jiných družstev na BNL. Tento cíl se bohužel za 3 sezony, kdy tato kategorie byla zavedená v rámci celé BNL, nepodařilo naplnit. V kategorii PS 12 obvykle soutěžila pouze staronová družstva, nováček BNL se ale objevil jen velmi zřídka. Druhým důvodem je pak skutečnost, že kontrolu splnění technických podmínek strojů PS 12 je na soutěži téměř nemožné provést spolehlivě a spravedlivě.

Po uvážení těchto dvou důvodů jsme rozhodli o zrušení této kategorie pro sezonu 2021. Pořadatelé stále mohou z vlastní iniciativy vyhlásit a ocenit nejlepší družstva s PS 12 podobně, jako je tomu u ocenění pro nejrychlejší košaře a proudaře. Družstva už ale letos nebudou mít samostatné celkové hodnocení ročníku a body budou získávat společně s ostatními družstvy.

Startovní pořadí

Družstva musí nastoupit ke svému útoku v pořadí, které mají přidělené podle startovní listiny. Pokud z nějakého důvodu potřebují svou startovní pozici změnit, musí si pozici vyměnit s jiným družstvem. Nejedná se sice o novinku, ale i přesto v tomto ohledu docházelo občas k situacím, kdy se družstva přesouvala na konec startovní listiny, aniž by za sebe našla náhradu. To potom vede ke zmatkům s nepříjemným dopadem na ostatní družstva. Obzvlášť, pokud se podobných změn sejde více najednou.

Z toho důvodu apelujeme na všechna družstva – pokud vám bude na soutěži chybět některý člen družstva (například kvůli dopravní zácpě), nenechávejte vše na poslední chvíli a řešte situaci vždy včas! V opačném případě hrozí, že váš útok nebude započítaný do celkových výsledků.

Zásah třetí osoby

V minulých letech byly občas podávány protesty v situacích, kdy třetí osoba zasáhla do útoku družstva po rozpojení hadic. Chápeme sice snahu družstev o úspěšné dokončení pokusu, na druhou stranu pokud z rozpojené hadice tryskají litry vody na dráhu, dochází ke znehodnocování dráhy pro následující družstva. Nově jsou tyto situace ošetřeny v pravidlech. Zásah třetí osoby po rozpojení či vylétnutí hadice z dráhy se nebude považovat za důvod k povolení opakovaného pokusu.

Zásah třetí osoby nemusí být uznán ani v případě, že rozhodčí zasáhne do útoku v případě, že po rozpojení hadice dochází zjevně k přímému ohrožení zdraví závodníků či přihlížejících diváků.

Exhibiční útok

Novým pojmem v pravidlech je pojem »exhibiční útok«. Jako exhibiční může družstvo startovat v případech, kdy družstvo nesplňuje všechny podmínky pro účast v rámci soutěže. To se může stát například pokud si družstvo musí vypůjčit 2 závodníky nebo když závodníci nemají dostatečný věk pro účast (typicky exhibiční útoky dětských družstev). Pro exhibiční družstva platí následující pravidla:

  • Start exhibičního družstva je podmíněn souhlasem pořadatele nebo Rady BNL.
  • Útoky exhibičních družstev se mohou zapsat do výsledkové listiny, ale podobně jako při diskvalifikaci družstva se zapíšou až na konec výsledkové listiny.
  • V konečném hodnocení sezony se zároveň těmto družstvům nezapočítá účast z dané soutěže.

Pokud na soutěž dorazíte, nikdo Vás samozřejmě nebude chtít poslat zpátky domů jen proto, že jste se před soutěží nedokázali sejít v dostatečném počtu. Na druhou stranu by se z exhibičních útoků neměla stát běžná praxe, kdy by soutěže BNL byly plné exhibičních družstev. Proto je v pravidlech zároveň jako pojistka stanovena podmínka souhlasu pořadatele nebo Rady BNL.

Daruj život s BNL

Benešovská hasičská liga se v průběhu předcházejících let zapojila do několika charitativních projektů např. „Víčka pro Mirečka“, „Desetikoruna pro Lukáška“ a „Finanční pomoc pro Honzíka a jeho rodinu“. Hasiči také každoročně chodí skupinově nebo jednotlivě darovat krev na Transfuzní a hematologické oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a celá společnost je jim velice vděčná, že dokáží potřebným darovat kousek sebe.

V letošním roce nás čeká spuštění nového projektu „Daruj život s BNL“. Benešovská hasičská liga v požárním útoku z.s. se obrací s prosbou na všechny, kteří mají srdce na správném místě. 

Mezi námi žijí lidé, kteří se perou s těžkým onemocněním krve a často jedinou šancí na jejich uzdravení a záchranu života pro ně je transplantace krvetvorných buněk. Toto onemocnění přichází náhle, bez ohlášení a zpravidla nás zastihnou nepřipravené. Léčba je velice náročná a vyčerpávající. Naději na uzdravení dává nemocnému každý, kdo je ochoten nezištně darovat kostní dřeň. Takové dobré lidi sdružuje Český registr dárců krvetvorných buněk. 

Registr dárců krvetvorných buněk působí na území České republiky již řadu let, ale nikdy nebyl v tak zoufalé situaci jako dnes. Kvůli stále pokračující pandemii nemohou být organizovány hromadné nábory nových dárců ani pořádány osvětové kampaně a jednotky dárců, kteří přichází sami, nestačí. 

Proto jsme se ve spolupráci s Transfuzním a hematologickým oddělením nemocnice Benešov rozhodli uspořádat nábor nových dárců do registru přímo na našich soutěžích. Zájemce o vstup do registru dárců krvetvorných buněk vyplní vstupní dotazník, který nám odevzdá s předstihem nebo až přímo na místě před odběrem. Dotazník obsahuje citlivé osobní údaje, a proto budou dotazníky odevzdávány v zalepené obálce. Na soutěži v Chářovicích dne 17. 7. a Miřeticích dne 28. 8. proběhnou samotné odběry vzorků krve nebo slin, na základě kterých budou vhodní zájemci zapsáni do registru. Celý postup a další důležité informace naleznete na webových stránkách www.darujzivot.cz a v propagačním videu na www.bnliga.cz.  

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat Radu BNL. 

Věříme, že se mezi vámi najde spousta dobrých lidí, kteří budou ochotni „darovat život“. 

Kateřina Adamová

Kontakt pro další informace:Kateřina Adamová, Benehasliga@seznam.cz, 721 135 300