Nová pravidla

Pravidla pro závodníky si můžete stáhnout zde:

Ahoj všichni,

Nová sezona se nám nezadržitelně blíží, a tak je nejvyšší čas představit změny, které nás letos na Benešovské hasičské lize čekají. Rada BNL během jara připravila zcela nová pravidla. V první řadě se omlouváme za poměrně opožděné zveřejnění, ale příprava pravidel bohužel trvala poněkud déle, než jsme očekávali. Než se pustíte do jejich čtení, máme pro vás pár řádků, na kterých se pokusíme vám nová pravidla trochu přiblížit.

Pravidla jsou nově rozdělena do 4 samostatných částí:

  • Část A: Úvodní ustanovení a pojmy
  • Část B: Organizační struktura
  • Část C: Pravidla pro pořadatele
  • Část D: Pravidla pro závodníky

První část obsahuje zejména seznam pojmů, které se v pravidlech opakují. Slouží tak jen jako vazba mezi jednotlivými častmi. Druhá část je určena pouze pro ty z vás, které by zajímalo vnitřní fungování Benešovské hasičské ligy. Třetí část pravidel je pak určena pro stávající či budoucí pořadatele soutěží v rámci BNL.

Při tvorbě pravidel jsme brali ohled hlavně na to, aby co nejvíce pravidel, která se týkají závodníků, bylo obsaženo v jedné části. Vás – závodníky – tedy bude zajímat především poslední (čtvrtá) část pravidel. Zde najdete všechna pravidla týkající se závodníků, složení týmů, technických požadavků na vybavení družstva, provedení útoku, ale také následného hodnocení útoků a možnosti podání protestů. Níže můžete stáhnout právě tuto část pravidel. Kompletní soubor pravidel najdete v sekci Ke stažení.

Novinky v pravidlech

Přestože znění značné části pravidel je upravené nebo úplně nové, jedná se většinou pouze o upřesnění původních pravidel. V jiných ohledech jsou upřesněny situace, ve kterých v minulosti často docházelo ke zmatkům. Většina pravidel tak může znamenat změnu pouze v některých krajních situacích. V pravidlech je ale přecejen několik změn, které mohou mít vliv na průběh soutěže. Takové změny jsou v pravidlech zvýrazněné zelenou barvou. Některé změny blíže popíšeme níže.

Bodování

Pro letošní sezonu bude upraveno bodování v kategorii žen. Nově bude za první místo udělováno 15 bodů. Celkově se bude za každou soutěž bodovat 9 družstev žen. V kategorii mužů zůstává bodovací systém zachovaný.

Zrušení kategorie PS 12

Když jsme v roce 2018 zakládali kategorii PS 12, bylo jejím cílem přilákat nová začínající družstva, která zatím nemají silnější stroje jako většina jiných družstev na BNL. Tento cíl se bohužel za 3 sezony, kdy tato kategorie byla zavedená v rámci celé BNL, nepodařilo naplnit. V kategorii PS 12 obvykle soutěžila pouze staronová družstva, nováček BNL se ale objevil jen velmi zřídka. Druhým důvodem je pak skutečnost, že kontrolu splnění technických podmínek strojů PS 12 je na soutěži téměř nemožné provést spolehlivě a spravedlivě.

Po uvážení těchto dvou důvodů jsme rozhodli o zrušení této kategorie pro sezonu 2021. Pořadatelé stále mohou z vlastní iniciativy vyhlásit a ocenit nejlepší družstva s PS 12 podobně, jako je tomu u ocenění pro nejrychlejší košaře a proudaře. Družstva už ale letos nebudou mít samostatné celkové hodnocení ročníku a body budou získávat společně s ostatními družstvy.

Startovní pořadí

Družstva musí nastoupit ke svému útoku v pořadí, které mají přidělené podle startovní listiny. Pokud z nějakého důvodu potřebují svou startovní pozici změnit, musí si pozici vyměnit s jiným družstvem. Nejedná se sice o novinku, ale i přesto v tomto ohledu docházelo občas k situacím, kdy se družstva přesouvala na konec startovní listiny, aniž by za sebe našla náhradu. To potom vede ke zmatkům s nepříjemným dopadem na ostatní družstva. Obzvlášť, pokud se podobných změn sejde více najednou.

Z toho důvodu apelujeme na všechna družstva – pokud vám bude na soutěži chybět některý člen družstva (například kvůli dopravní zácpě), nenechávejte vše na poslední chvíli a řešte situaci vždy včas! V opačném případě hrozí, že váš útok nebude započítaný do celkových výsledků.

Zásah třetí osoby

V minulých letech byly občas podávány protesty v situacích, kdy třetí osoba zasáhla do útoku družstva po rozpojení hadic. Chápeme sice snahu družstev o úspěšné dokončení pokusu, na druhou stranu pokud z rozpojené hadice tryskají litry vody na dráhu, dochází ke znehodnocování dráhy pro následující družstva. Nově jsou tyto situace ošetřeny v pravidlech. Zásah třetí osoby po rozpojení či vylétnutí hadice z dráhy se nebude považovat za důvod k povolení opakovaného pokusu.

Zásah třetí osoby nemusí být uznán ani v případě, že rozhodčí zasáhne do útoku v případě, že po rozpojení hadice dochází zjevně k přímému ohrožení zdraví závodníků či přihlížejících diváků.

Exhibiční útok

Novým pojmem v pravidlech je pojem »exhibiční útok«. Jako exhibiční může družstvo startovat v případech, kdy družstvo nesplňuje všechny podmínky pro účast v rámci soutěže. To se může stát například pokud si družstvo musí vypůjčit 2 závodníky nebo když závodníci nemají dostatečný věk pro účast (typicky exhibiční útoky dětských družstev). Pro exhibiční družstva platí následující pravidla:

  • Start exhibičního družstva je podmíněn souhlasem pořadatele nebo Rady BNL.
  • Útoky exhibičních družstev se mohou zapsat do výsledkové listiny, ale podobně jako při diskvalifikaci družstva se zapíšou až na konec výsledkové listiny.
  • V konečném hodnocení sezony se zároveň těmto družstvům nezapočítá účast z dané soutěže.

Pokud na soutěž dorazíte, nikdo Vás samozřejmě nebude chtít poslat zpátky domů jen proto, že jste se před soutěží nedokázali sejít v dostatečném počtu. Na druhou stranu by se z exhibičních útoků neměla stát běžná praxe, kdy by soutěže BNL byly plné exhibičních družstev. Proto je v pravidlech zároveň jako pojistka stanovena podmínka souhlasu pořadatele nebo Rady BNL.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *