BNL Miřetice – odlišnosti v pravidlech na společné soutěži s Extraligou

Jak jistě většina z vás již zaznamenala, letošní ročník soutěže Benešovské hasičské ligy (BNL) v Miřeticích bude spojený se soutěží Extraligy České republiky v požárním útoku (EXČR).

Podmínkou připojení regionální ligy k soutěži Extraligy ČR je, že pravidla EXČR jsou nadřazena pravidlům regionální ligy. Z toho důvodu se i družstva BNL budou muset na soutěži v Miřeticích řídit pravidly EXČR. Níže jsme sepsali alespoň nejdůležitější odlišnosti od pravidel a zvyklostí BNL.

Startovní pořadí

Registrace na závody EXČR musí vždy probíhat přes rezervační systém na serveru FIRESPORT.EU. Pravidelní účastníci Extraligy mají v celém ročníku zaručené své stálé pozice na začátku startovní listiny. Pro všechna ostatní družstva rezervace začíná v SOBOTU 6. 8. 2022 (nikoliv v neděli dle zvyklostí BNL).

Zároveň nelze v rámci rezervace na soutěž uplatnit právo přednostní rezervace pro nejlepší družstva BNL tak, jak je to zvykem podle pravidel BNL. Omezenou možnost přednostní rezervace má pouze pořadatel soutěže Extraligy. SDH Miřetice proto poskytne tuto možnost právě nejlepším družstvům BNL po soutěži v Malovicích. Tato družstva budeme sami kontaktovat jednotlivě.

Prezence družstev a startovné

Každé družstvo musí při prezenci nahlásit, zda se účastní soutěže EXČR nebo BNL, případně zda chce svůj soutěžní útok přihlásit do obou soutěží zároveň. Výše startovného je ve výši:

  • 300 Kč, pokud se družstvo přihlašuje pouze do BNL;
  • 400 Kč, pokud se družstvo přihlašuje pouze do EXČR;
  • 700 Kč, pokud se družstvo účastní EXČR i BNL, a zároveň se družstvo pravidelně účastní BNL;
  • 1400 Kč, pokud se družstvo účastní EXČR i BNL, ale nejedná se o pravidelného účastníka BNL.

Za pravidelného účastníka BNL se považuje družstvo, které se nejpozději do 13.7.2022 zúčastní nejméně 3 soutěží letošního ročníku BNL (tzn. polovina letošních soutěží, které se konají před soutěží v Miřeticích).

Výše uvedená podmínka účasti je stanovena s cílem omezit počet extraligových družstev, které se přihlásí do soutěže BNL, čímž by mohlo být výrazně ovlivněno bodové hodnocení „domácích“ družstev. Zároveň ale nechceme bránit domácím družstvům v možnosti zkusit štěstí a zabojovat o body také v rámci EXČR.

Družstva mužů se na soutěži v Miřeticích mohou přihlašovat nejpozději do 9:30. Startovní listina bude poté uzavřena a žádné dodatečné přihlášení a zařazení do startovní listiny nebude umožněno.

Družstva žen se smí přihlašovat až do 12:00 a nemusí se účastnit nástupu na začátku soutěže.

Případné změny startovního pořadí po uzavření startovní listiny jsou přípustné pouze způsobem „tým za tým“ (tzn. způsobem, jaký je obvyklý na BNL) po dohodě s delegátem soutěže (osoba pověřená Radou Extraligy).

Zahájení soutěže

Nástup družstev před zahájením soutěže se uskuteční v 9:45. Zúčastnit se musí všechna družstva mužů v počtu nejméně 4 závodníků v jednotném ustrojení.

Příprava prvního družstva začne v 10:00.

Žádné útoky mimo soutěž

Na soutěži zařazené do Extraligy ČR není možné běhat žádné útoky „mimo soutěž“. Z toho důvodu nebude žádnému družstvu umožněno odběhnutí útoku např. po 2 ulitých startech, po překročení časového limitu přípravy nebo po zásahu třetí osoby do přípravy družstva. Družstvo v takových případech musí ihned uvolnit základnu pro další družstvo.

Stejně tak oproti jiným soutěžím BNL nebude umožněn start družstev, která si půjčují 2 závodníky.

Rozstřely na konci soutěže v Miřeticích se ruší.

Vybavení družstev

Všechna družstva musí mít při požárním útoku jednotné ustrojení, tzn. musí mít přilby stejné barvy, trika a kalhoty se stejnou (převládající) barvou. Na přípravnou základnu mají závodníci přijít již řádně ustrojeni.

Vybavení a výstroj družstev musí odpovídat pravidlům EXČR. Technické podmínky se od pravidel BNL prakticky neliší, nicméně na soutěži v Miřeticích bude kontrola vybavení prováděna podrobněji, než je zvykem na jiných soutěžích BNL.

Na přípravné základně se bude kontrolovat zejména plošná šíře hadic, průměr výstřikových hubic proudnic, provedení a funkce koše, technický stav stroje (včetně funkčního kulového uzávěru), funkce uzávěrů na rozdělovači. Po dokončení útoku rozhodčí namátkově vybere jednu hadici a společně s technickou četou (bez jakéhokoliv zásahu závodníka) provedou kontrolu délky hadice. Tloušťka podložky pod savice smí být maximálně 10 mm.

Savice během útoku, ani po jeho dokončení nemusí být sešroubované.

Příprava družstva

Doba přípravy družstva na základně bude stanovena v souladu s pravidly EXČR na začátku soutěže. Zbývající čas přípravy bude zobrazován na pomocném displeji časomíry u základny. Ve svém vlastním zájmu si čas průběžně kontrolujte.

V kategorii žen smí vedoucí družstva označený reflexní vestou pomoci s ustavením stroje na základu. Po ustavení stroje musí vedoucí družstva ihned odejít mimo prostor dráhy.

Poznámka: Podle pravidel Extraligy ČR se na začátku soutěže stanovuje doba přípravy 3, 4 nebo 5 minut, a to zpravidla zejména v závislosti na počtu družstev. Čas přípravy na EXČR se odpočítává až od okamžiku usazení stroje na základnu, tzn. později, než je zvykem na BNL, kde se čas přípravy počítá již od okamžiku uvolnění základny předchozím družstvem.

Půjčování závodníků

Družstva, účastnící se EXČR, si nesmí vypůjčovat žádné závodníky z jiných družstev.

Družstva, která se budou účastnit pouze BNL (nikoliv EXČR) si smí vypůjčit nejvýše jednoho závodníka z jiného družstva, v souladu s pravidly BNL. Závodník může být vypůjčený také od družstva, které se účastní EXČR.

Závěr

Pravidla Extraligy se nijak zásadně neliší od pravidel Benešovské hasičské ligy. V odstavcích výše jsme upozornili na několik odlišností, ve kterých by dle našeho názoru mohly vznikat nejasnosti. Přesto všem doporučujeme, aby se seznámili s přesným zněním pravidel Extraligy ČR v požárním útoku. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Miroslav Lalouček
+420 604 506 614

Přestože celý den bude nejspíš pro všechny o trochu náročnější, než běžná soutěž BNL, věříme, že společná soutěž s celorepublikovým ligovým seriálem přinese místním týmům mnoho zkušeností a poznatků.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *