Miřetice 2022

Místo konání: Miřetice (BNL+EXPÚ)
Datum: 20.08.2022
Prezence: 8:45 – 9:30
Nástup družstev: 9:45
Start: 10:00
Rezervace: Zde
Odkazy: