Tomice 2021

Místo konání: Tomice
Datum: 03.07.2021
Prezence: 11:30 – 12:30
Nástup družstev: 12:45
Start: 13:00
Rezervace: Zde
Odkazy: