Daruj život s BNL

Benešovská hasičská liga se v průběhu předcházejících let zapojila do několika charitativních projektů např. „Víčka pro Mirečka“, „Desetikoruna pro Lukáška“ a „Finanční pomoc pro Honzíka a jeho rodinu“. Hasiči také každoročně chodí skupinově nebo jednotlivě darovat krev na Transfuzní a hematologické oddělení Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov a celá společnost je jim velice vděčná, že dokáží potřebným darovat kousek sebe.

V letošním roce nás čeká spuštění nového projektu „Daruj život s BNL“. Benešovská hasičská liga v požárním útoku z.s. se obrací s prosbou na všechny, kteří mají srdce na správném místě. 

Mezi námi žijí lidé, kteří se perou s těžkým onemocněním krve a často jedinou šancí na jejich uzdravení a záchranu života pro ně je transplantace krvetvorných buněk. Toto onemocnění přichází náhle, bez ohlášení a zpravidla nás zastihnou nepřipravené. Léčba je velice náročná a vyčerpávající. Naději na uzdravení dává nemocnému každý, kdo je ochoten nezištně darovat kostní dřeň. Takové dobré lidi sdružuje Český registr dárců krvetvorných buněk. 

Registr dárců krvetvorných buněk působí na území České republiky již řadu let, ale nikdy nebyl v tak zoufalé situaci jako dnes. Kvůli stále pokračující pandemii nemohou být organizovány hromadné nábory nových dárců ani pořádány osvětové kampaně a jednotky dárců, kteří přichází sami, nestačí. 

Proto jsme se ve spolupráci s Transfuzním a hematologickým oddělením nemocnice Benešov rozhodli uspořádat nábor nových dárců do registru přímo na našich soutěžích. Zájemce o vstup do registru dárců krvetvorných buněk vyplní vstupní dotazník, který nám odevzdá s předstihem nebo až přímo na místě před odběrem. Dotazník obsahuje citlivé osobní údaje, a proto budou dotazníky odevzdávány v zalepené obálce. Na soutěži v Chářovicích dne 17. 7. a Miřeticích dne 28. 8. proběhnou samotné odběry vzorků krve nebo slin, na základě kterých budou vhodní zájemci zapsáni do registru. Celý postup a další důležité informace naleznete na webových stránkách www.darujzivot.cz a v propagačním videu na www.bnliga.cz.  

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat Radu BNL. 

Věříme, že se mezi vámi najde spousta dobrých lidí, kteří budou ochotni „darovat život“. 

Kateřina Adamová

Kontakt pro další informace:Kateřina Adamová, Benehasliga@seznam.cz, 721 135 300

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *