BNL Miřetice – odlišnosti v pravidlech na společné soutěži s Extraligou

Jak jistě většina z vás již zaznamenala, letošní ročník soutěže Benešovské hasičské ligy (BNL) v Miřeticích bude spojený se soutěží Extraligy České republiky v požárním útoku (EXČR).

Podmínkou připojení regionální ligy k soutěži Extraligy ČR je, že pravidla EXČR jsou nadřazena pravidlům regionální ligy. Z toho důvodu se i družstva BNL budou muset na soutěži v Miřeticích řídit pravidly EXČR. Níže jsme sepsali alespoň nejdůležitější odlišnosti od pravidel a zvyklostí BNL.

Startovní pořadí

Registrace na závody EXČR musí vždy probíhat přes rezervační systém na serveru FIRESPORT.EU. Pravidelní účastníci Extraligy mají v celém ročníku zaručené své stálé pozice na začátku startovní listiny. Pro všechna ostatní družstva rezervace začíná v SOBOTU 6. 8. 2022 (nikoliv v neděli dle zvyklostí BNL).

Zároveň nelze v rámci rezervace na soutěž uplatnit právo přednostní rezervace pro nejlepší družstva BNL tak, jak je to zvykem podle pravidel BNL. Omezenou možnost přednostní rezervace má pouze pořadatel soutěže Extraligy. SDH Miřetice proto poskytne tuto možnost právě nejlepším družstvům BNL po soutěži v Malovicích. Tato družstva budeme sami kontaktovat jednotlivě.

Prezence družstev a startovné

Každé družstvo musí při prezenci nahlásit, zda se účastní soutěže EXČR nebo BNL, případně zda chce svůj soutěžní útok přihlásit do obou soutěží zároveň. Výše startovného je ve výši:

 • 300 Kč, pokud se družstvo přihlašuje pouze do BNL;
 • 400 Kč, pokud se družstvo přihlašuje pouze do EXČR;
 • 700 Kč, pokud se družstvo účastní EXČR i BNL, a zároveň se družstvo pravidelně účastní BNL;
 • 1400 Kč, pokud se družstvo účastní EXČR i BNL, ale nejedná se o pravidelného účastníka BNL.

Za pravidelného účastníka BNL se považuje družstvo, které se nejpozději do 13.7.2022 zúčastní nejméně 3 soutěží letošního ročníku BNL (tzn. polovina letošních soutěží, které se konají před soutěží v Miřeticích).

Výše uvedená podmínka účasti je stanovena s cílem omezit počet extraligových družstev, které se přihlásí do soutěže BNL, čímž by mohlo být výrazně ovlivněno bodové hodnocení „domácích“ družstev. Zároveň ale nechceme bránit domácím družstvům v možnosti zkusit štěstí a zabojovat o body také v rámci EXČR.

Družstva mužů se na soutěži v Miřeticích mohou přihlašovat nejpozději do 9:30. Startovní listina bude poté uzavřena a žádné dodatečné přihlášení a zařazení do startovní listiny nebude umožněno.

Družstva žen se smí přihlašovat až do 12:00 a nemusí se účastnit nástupu na začátku soutěže.

Případné změny startovního pořadí po uzavření startovní listiny jsou přípustné pouze způsobem „tým za tým“ (tzn. způsobem, jaký je obvyklý na BNL) po dohodě s delegátem soutěže (osoba pověřená Radou Extraligy).

Zahájení soutěže

Nástup družstev před zahájením soutěže se uskuteční v 9:45. Zúčastnit se musí všechna družstva mužů v počtu nejméně 4 závodníků v jednotném ustrojení.

Příprava prvního družstva začne v 10:00.

Žádné útoky mimo soutěž

Na soutěži zařazené do Extraligy ČR není možné běhat žádné útoky „mimo soutěž“. Z toho důvodu nebude žádnému družstvu umožněno odběhnutí útoku např. po 2 ulitých startech, po překročení časového limitu přípravy nebo po zásahu třetí osoby do přípravy družstva. Družstvo v takových případech musí ihned uvolnit základnu pro další družstvo.

Stejně tak oproti jiným soutěžím BNL nebude umožněn start družstev, která si půjčují 2 závodníky.

Rozstřely na konci soutěže v Miřeticích se ruší.

Vybavení družstev

Všechna družstva musí mít při požárním útoku jednotné ustrojení, tzn. musí mít přilby stejné barvy, trika a kalhoty se stejnou (převládající) barvou. Na přípravnou základnu mají závodníci přijít již řádně ustrojeni.

Vybavení a výstroj družstev musí odpovídat pravidlům EXČR. Technické podmínky se od pravidel BNL prakticky neliší, nicméně na soutěži v Miřeticích bude kontrola vybavení prováděna podrobněji, než je zvykem na jiných soutěžích BNL.

Na přípravné základně se bude kontrolovat zejména plošná šíře hadic, průměr výstřikových hubic proudnic, provedení a funkce koše, technický stav stroje (včetně funkčního kulového uzávěru), funkce uzávěrů na rozdělovači. Po dokončení útoku rozhodčí namátkově vybere jednu hadici a společně s technickou četou (bez jakéhokoliv zásahu závodníka) provedou kontrolu délky hadice. Tloušťka podložky pod savice smí být maximálně 10 mm.

Savice během útoku, ani po jeho dokončení nemusí být sešroubované.

Příprava družstva

Doba přípravy družstva na základně bude stanovena v souladu s pravidly EXČR na začátku soutěže. Zbývající čas přípravy bude zobrazován na pomocném displeji časomíry u základny. Ve svém vlastním zájmu si čas průběžně kontrolujte.

V kategorii žen smí vedoucí družstva označený reflexní vestou pomoci s ustavením stroje na základu. Po ustavení stroje musí vedoucí družstva ihned odejít mimo prostor dráhy.

Poznámka: Podle pravidel Extraligy ČR se na začátku soutěže stanovuje doba přípravy 3, 4 nebo 5 minut, a to zpravidla zejména v závislosti na počtu družstev. Čas přípravy na EXČR se odpočítává až od okamžiku usazení stroje na základnu, tzn. později, než je zvykem na BNL, kde se čas přípravy počítá již od okamžiku uvolnění základny předchozím družstvem.

Půjčování závodníků

Družstva, účastnící se EXČR, si nesmí vypůjčovat žádné závodníky z jiných družstev.

Družstva, která se budou účastnit pouze BNL (nikoliv EXČR) si smí vypůjčit nejvýše jednoho závodníka z jiného družstva, v souladu s pravidly BNL. Závodník může být vypůjčený také od družstva, které se účastní EXČR.

Závěr

Pravidla Extraligy se nijak zásadně neliší od pravidel Benešovské hasičské ligy. V odstavcích výše jsme upozornili na několik odlišností, ve kterých by dle našeho názoru mohly vznikat nejasnosti. Přesto všem doporučujeme, aby se seznámili s přesným zněním pravidel Extraligy ČR v požárním útoku. V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Miroslav Lalouček
+420 604 506 614

Přestože celý den bude nejspíš pro všechny o trochu náročnější, než běžná soutěž BNL, věříme, že společná soutěž s celorepublikovým ligovým seriálem přinese místním týmům mnoho zkušeností a poznatků.

Co je BNL?

Benešovská hasičská liga (BNL) vznikala v dobách, kdy v jiných oblastech měly podobné hasičské soutěže již několikaletou tradici. I to byl možná jeden z impulzů pro pořadatele místních soutěží, aby zkusili podobný seriál s jednotnými pravidly uspořádat na našem okrese. Nultý ročník se konal v roce 2008 a tak se začala psát dnes již třináctiletá historie tohoto hasičského maratonu.

Liga si postupně našla své skalní příznivce a nejeden tým se objevuje ve výsledkových listinách od samých počátků. Mezi pravidelnými účastníky se postupně objevovaly i týmy ze sousedních okresů a krajů a díky spolupráci s nimi se pak BNL objevila i na závodištích mimo náš okres. Z letmého nahlédnutí do historických tabulek je znát, že liga rostla nejen počtem soutěží, ale rozrůstají se i řady těch, kteří chtějí poměřit své síly s proslulými soupeři. A právě nové tváře, které se každým rokem objevují v řadách nastoupených družstev, nám dávají záruku toho, že tradice založená několika nadšenci na počátku milénia bude mít své pokračovatele i v letech následujících.

Nová pravidla

Pravidla pro závodníky si můžete stáhnout zde:

Ahoj všichni,

Nová sezona se nám nezadržitelně blíží, a tak je nejvyšší čas představit změny, které nás letos na Benešovské hasičské lize čekají. Rada BNL během jara připravila zcela nová pravidla. V první řadě se omlouváme za poměrně opožděné zveřejnění, ale příprava pravidel bohužel trvala poněkud déle, než jsme očekávali. Než se pustíte do jejich čtení, máme pro vás pár řádků, na kterých se pokusíme vám nová pravidla trochu přiblížit.

Pravidla jsou nově rozdělena do 4 samostatných částí:

 • Část A: Úvodní ustanovení a pojmy
 • Část B: Organizační struktura
 • Část C: Pravidla pro pořadatele
 • Část D: Pravidla pro závodníky

První část obsahuje zejména seznam pojmů, které se v pravidlech opakují. Slouží tak jen jako vazba mezi jednotlivými častmi. Druhá část je určena pouze pro ty z vás, které by zajímalo vnitřní fungování Benešovské hasičské ligy. Třetí část pravidel je pak určena pro stávající či budoucí pořadatele soutěží v rámci BNL.

Při tvorbě pravidel jsme brali ohled hlavně na to, aby co nejvíce pravidel, která se týkají závodníků, bylo obsaženo v jedné části. Vás – závodníky – tedy bude zajímat především poslední (čtvrtá) část pravidel. Zde najdete všechna pravidla týkající se závodníků, složení týmů, technických požadavků na vybavení družstva, provedení útoku, ale také následného hodnocení útoků a možnosti podání protestů. Níže můžete stáhnout právě tuto část pravidel. Kompletní soubor pravidel najdete v sekci Ke stažení.

Novinky v pravidlech

Přestože znění značné části pravidel je upravené nebo úplně nové, jedná se většinou pouze o upřesnění původních pravidel. V jiných ohledech jsou upřesněny situace, ve kterých v minulosti často docházelo ke zmatkům. Většina pravidel tak může znamenat změnu pouze v některých krajních situacích. V pravidlech je ale přecejen několik změn, které mohou mít vliv na průběh soutěže. Takové změny jsou v pravidlech zvýrazněné zelenou barvou. Některé změny blíže popíšeme níže.

Bodování

Pro letošní sezonu bude upraveno bodování v kategorii žen. Nově bude za první místo udělováno 15 bodů. Celkově se bude za každou soutěž bodovat 9 družstev žen. V kategorii mužů zůstává bodovací systém zachovaný.

Zrušení kategorie PS 12

Když jsme v roce 2018 zakládali kategorii PS 12, bylo jejím cílem přilákat nová začínající družstva, která zatím nemají silnější stroje jako většina jiných družstev na BNL. Tento cíl se bohužel za 3 sezony, kdy tato kategorie byla zavedená v rámci celé BNL, nepodařilo naplnit. V kategorii PS 12 obvykle soutěžila pouze staronová družstva, nováček BNL se ale objevil jen velmi zřídka. Druhým důvodem je pak skutečnost, že kontrolu splnění technických podmínek strojů PS 12 je na soutěži téměř nemožné provést spolehlivě a spravedlivě.

Po uvážení těchto dvou důvodů jsme rozhodli o zrušení této kategorie pro sezonu 2021. Pořadatelé stále mohou z vlastní iniciativy vyhlásit a ocenit nejlepší družstva s PS 12 podobně, jako je tomu u ocenění pro nejrychlejší košaře a proudaře. Družstva už ale letos nebudou mít samostatné celkové hodnocení ročníku a body budou získávat společně s ostatními družstvy.

Startovní pořadí

Družstva musí nastoupit ke svému útoku v pořadí, které mají přidělené podle startovní listiny. Pokud z nějakého důvodu potřebují svou startovní pozici změnit, musí si pozici vyměnit s jiným družstvem. Nejedná se sice o novinku, ale i přesto v tomto ohledu docházelo občas k situacím, kdy se družstva přesouvala na konec startovní listiny, aniž by za sebe našla náhradu. To potom vede ke zmatkům s nepříjemným dopadem na ostatní družstva. Obzvlášť, pokud se podobných změn sejde více najednou.

Z toho důvodu apelujeme na všechna družstva – pokud vám bude na soutěži chybět některý člen družstva (například kvůli dopravní zácpě), nenechávejte vše na poslední chvíli a řešte situaci vždy včas! V opačném případě hrozí, že váš útok nebude započítaný do celkových výsledků.

Zásah třetí osoby

V minulých letech byly občas podávány protesty v situacích, kdy třetí osoba zasáhla do útoku družstva po rozpojení hadic. Chápeme sice snahu družstev o úspěšné dokončení pokusu, na druhou stranu pokud z rozpojené hadice tryskají litry vody na dráhu, dochází ke znehodnocování dráhy pro následující družstva. Nově jsou tyto situace ošetřeny v pravidlech. Zásah třetí osoby po rozpojení či vylétnutí hadice z dráhy se nebude považovat za důvod k povolení opakovaného pokusu.

Zásah třetí osoby nemusí být uznán ani v případě, že rozhodčí zasáhne do útoku v případě, že po rozpojení hadice dochází zjevně k přímému ohrožení zdraví závodníků či přihlížejících diváků.

Exhibiční útok

Novým pojmem v pravidlech je pojem »exhibiční útok«. Jako exhibiční může družstvo startovat v případech, kdy družstvo nesplňuje všechny podmínky pro účast v rámci soutěže. To se může stát například pokud si družstvo musí vypůjčit 2 závodníky nebo když závodníci nemají dostatečný věk pro účast (typicky exhibiční útoky dětských družstev). Pro exhibiční družstva platí následující pravidla:

 • Start exhibičního družstva je podmíněn souhlasem pořadatele nebo Rady BNL.
 • Útoky exhibičních družstev se mohou zapsat do výsledkové listiny, ale podobně jako při diskvalifikaci družstva se zapíšou až na konec výsledkové listiny.
 • V konečném hodnocení sezony se zároveň těmto družstvům nezapočítá účast z dané soutěže.

Pokud na soutěž dorazíte, nikdo Vás samozřejmě nebude chtít poslat zpátky domů jen proto, že jste se před soutěží nedokázali sejít v dostatečném počtu. Na druhou stranu by se z exhibičních útoků neměla stát běžná praxe, kdy by soutěže BNL byly plné exhibičních družstev. Proto je v pravidlech zároveň jako pojistka stanovena podmínka souhlasu pořadatele nebo Rady BNL.